Trots att det står så i Nya testamentet brukar vanliga svensson inte anse att människor som undanhåller pengar från en församling ska dödas.

Helene Sturefelt, präst i Karlskrona, uppmanar oss att granska islams innehåll. “Alla religioner är inte lika. Islam har ett helt annat mål än kristendomen”, skriver hon under rubriken Var inte så naiva om islam.

Sturefelt citerar två stycken ur Koranen, ett som talar om att strida för sin tro och döda den som överskrider de gränser som Gud har satt, och ett annat stycke som varnar för att den som påstår att Gud är en av tre kommer att drabbas av ett förfärligt straff.

Men om vi ska läsa Koranen på det sättet bör vi rimligtvis läsa Nya testamentet på samma sätt.

För att man ska förtjäna döden räcker det enligt kristendomen att man undanhåller församlingen lite pengar:

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. […] De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman […] och man delade ut åt var och en efter hans behov. […]

En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. Då sade Petrus: Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? […]” Vid de orden föll Ananias död ner […].

Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hänt. Petrus vände sig till henne. “Säg mig, var det allt ni fick för jorden?” – “Ja, det var allt”, sade hon. Men då sade Petrus: “Hur kunde ni komma överens om att utmana Herrens ande? Du hör stegen utanför dörren – det är männen som har begravt din man, och nu skall de bära bort dig.” I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog.

Apostlagärningarna 4:32–5:10

Inte heller är islam ensamt om att ha varningar om att den som inte har den rätta tron kommer drabbas av ett förfärligt straff. Ett exempel:

Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.

Matteusevangeliet 10:32–10:33

Varningen ovan följs dessutom omedelbart av ett stycke som blandar in ett dödligt vapen i just detta sammanhang:

Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender.

Matteusevangeliet 10:34–10:36

Trots att det står så i Nya testamentet brukar vanliga svensson inte anse att människor som undanhåller pengar från en församling ska dödas, eller att människor som förnekar Jesus ska angripas med svärd. Man kan vara kristen och ha normala, moderna värderingar trots dessa formuleringar i kristendomens urkund.

En andel av våra invandrare kommer från fattiga platser där moderna, liberala traditioner är okända. Man kan i och för sig fråga sig om detta verkligen är ett stort problem i Sverige, eller om det är medierna som har skapat bilden av problem genom sitt ständiga vinklande och vrängande. Men om det är ett stort problem kan vi säkert göra något åt det, bl a genom att lära ut moderna, liberala värderingar, motivera tydligt varför dessa värderingar finns, beskriva vad de grundar sig på och hur de fungerar, osv.

Vi kan också vinna mycket på att införa system som uppmuntrar och stimulerar integration istället för segregation, för närmare kontakt med vårt samhälle. Läs om detta i inlägget Segregationen bryts om varannan lägenhet får marknadshyra på den här bloggen.

Vi kan hursomhelst inte lösa problemet genom att rikta blicken bort från det verkliga problemet och istället prata om Koranen. När en kristen saknar normala liberala värderingar löser vi ju inte det problemet genom att börja prata om Nya testamentet.

När förtryckare skyller på religioner kan de skylla på kristendom eller islam eller någon annan religion. Problemet när detta händer är inte valet av religion, problemet är att de är förtryckare.

Kafpaŭzo

 

Om samhällsgemenskap på denna blogg

Låt muspekaren vila över länkarna för citat.

Segregationen bryts om varannan lägenhet får marknadshyra
Inbillar ni er att ni kan begränsa hetsen?
Problemet med SD är inte klantig maktutövning
Bejaka olikheter istället för att förbjuda

Andra bloggar

Pinsam prelat i pressen — Yttrandefrihet, ftw
Sturefelt får mothugg om Koranen — Habibah filosoferar

Andra bloggar om , , , , , , , , , ,

Tidningar

Låt muspekaren vila över sifferlänkarna för rubriker.

BLT 1 2 3 4 5 — Sydöstran 1 2 3 — SVT 1 — SR 1 2

Advertisements